Jugendmariechen 2017/2018

Tanzmariechen Franziska M. H. Fackeldey

Tanzmariechen Vivian Leymann

Tanzmariechen Illiane Engels

Tanzmariechen Sophie Feller

Aktivenmariechen 2017/2018

Tanzmariechen Ayleen Heinrichs

Jugendmariechen 2016/2017

Mariechen Franziska Fackeldey

Mariechen Vivian Leymann

Mariechen Iliane Engels

Aktivenmariechen 2016/2017

Mariechen Ayleen Heinrichs

Jugendmariechen 2015/2016

Mariechen Franziska Fackeldey

Mariechen Vivian Leymann

Mariechen Iliane Engels

Aktivenmariechen 2015/2016

Mariechen Ayleen Heinrichs

Mariechen Angelina Engels

Mariechen 2014/2015

Mariechen Ayleen Heinrichs

Mariechen Franziska Fackeldey

Mariechen Vivian Leymann

Mariechen 2013/2014

Mariechen der Session 2013/2014  Ayleen Heinrichs, 3.v.l

Jugendmariechen 2013/2014

Vivian Leymann und Franziska Fackeldey ( 1. Reihe v.l nach r.)

Juniorenmariechen 2012/2013

Kyana Karl
Kyana Karl

Mariechen 2011/2012

Sabrina Beger

Jugendmariechen 2011/2012

Shirley Klibisch

Juniorenmariechen 2011/2012

Ayleen Heinrichs

Session 2010/2011

Julia Kuss & Inken Grundmann
Julia Kuss & Inken Grundmann
Sabrina Beger
Sabrina Beger

Stand: 07.11.2021